Tento ubytovací řád je platný pro všechny ubytované hosty penzionu U Barana, Trojanovice 678,   744 01 Trojanovice.

Při příjezdu do penzionu se host prokazuje platným dokladem totožnosti ( občanský průkaz nebo cestovní pas). Ubytování hostů je možné každý den od 14 hod.,  ukončení pobytu s předáním přístupových čipů do 10:00 hod.

Host dodržuje noční klid od 22:00  do 6:00  

Snídaně je vydávána od 8:00 do 9:30 ve společenské místnosti penzionu, je zakázáno vynášet potraviny a nádobí z jídelny.

V celém objektu je zakázáno kouřit a je zakázáno používat svíčky či jiný otevřený oheň.

V celém objektu je zakázáno přesouvání nábytku a vynášení nádobí či jiného vybavení mimo apartmán.

Při každém opuštění pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky, zhasne osvětlení, vypne a odpojí ze sítě rychlovarnou konvici, vypne sporák či jiné elektrické spotřebiče, které by mohly způsobit požár a řádně uzamkne pokoj.

Pobyt osob na letní zastřešené terase je povolen v době od 7:00 do 22:00. Mimo tuto dobu je užívání terasy z důvodu dodržování nočního klidu zakázáno. Na venkovní terase je zakázáno pouštět reprodukovanou hudbu, hrát na hudební nástroje a chovat se hlučně.

Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu rodiče, nebo jiné odpovědné osoby, starší 18 let. Za bezpečnost těchto dětí a případné škody na majetku penzionu či areálu, které způsobí nese, odpovědnost rodič případně odpovědná osoba.

Hosté dbají zvýšené opatrnosti při vstupu do půdních prostor, pokud je využívají, a nesou plnou odpovědnost  i za své děti.

Psi a jiná zvířata mohou být ubytování pouze po předchozí domluvě a za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž a neruší ubytované hosty ani sousedy penzionu.

Lyže, snowboardy, lyžařská obuv, kola a kočárky se ukládají do lyžárny.

Prosíme naše hosty, aby udržovali čistotu a pořádek jak ve vnitřních, tak i ve vnějších prostorech penzionu a jeho okolí a aby svým jednáním nenarušovali pohodu bydlení obyvatelů okolních rodinných domů a dalších hostů penzionu.

Ztrátu přístupového čipu je host povinen neprodleně nahlásit provozovateli.

Závady na zařízení penzionu prosím hlaste provozovateli.  (nebo e-mail na: info@ubarana.cz)

 

Děkujeme, že dodržujete pravidla pro ubytování a přejeme Vám příjemný pobyt.